WELCOME TO

NHA KHOA VIỆT PHÁP

Uy tín & Chất lượng! Nha Khoa Việt Pháp được đăng kí bảo hộ thương hiệu tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Các dịch vụ

WELCOME TO

NHA KHOA VIỆT PHÁP

Uy tín & Chất lượng! Nha Khoa Việt Pháp được đăng kí bảo hộ thương hiệu tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Các dịch vụ

WELCOME TO

NHA KHOA VIỆT PHÁP

Uy tín & Chất lượng! Nha Khoa Việt Pháp được đăng kí bảo hộ thương hiệu tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Các dịch vụ

WELCOME TO

NHA KHOA VIỆT PHÁP

Uy tín & Chất lượng! Nha Khoa Việt Pháp được đăng kí bảo hộ thương hiệu tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Các dịch vụ

Bổ nhiệm Trưởng Khoa

Bổ nhiệm ông Trương Nhựt Khê, Tiến sĩ bác sĩ, Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, giữ chức vụ trưởng khoa răng hàm mặt trường đại học Y Dược Cần Thơ

Bổ nhiệm ông Trương Nhựt Khê, Tiến sĩ bác sĩ, Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, giữ chức vụ trưởng khoa răng hàm mặt trường đại học Y Dược Cần Thơ